Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa Towarem.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego tutaj (pobierz formularz zwrotu towaru) lub złożenie stosownego oświadczenia osobiście w jednym z oddziałów firmy.

Zwrot w sklepie internetowym

Wypełnij formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub napisz swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij je na adres [email protected]

Zwrot w Salonie Broadway Beauty

Wypełnij formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru i prześlij go na adres [email protected] ze wskazaniem oddziału Broadway Beauty, w którym chcesz zwrócić ten Towar.

Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru prześlemy je do właściwego oddziału Broadway Beauty i poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących zwrotu Towaru. Wówczas udaj się do oddziału wraz z dowodem zakupu, aby dokonać zwrotu Towaru. Sugerujemy wcześniejszy kontakt z wybranym oddziałem w celu ustalenia terminu zwrotu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

Wysyłkowo na adres sklepu internetowego

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na niżej podany adres:

Global Beauty Group Spółka Jawna
ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice

Z dopiskiem: ZWROT

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu towaru lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, co znacznie ułatwi proces zwrotu Towaru.

Osobiście w oddziale Broadway Beauty

Należy zgłosić się do oddziału Broadway Beauty wraz z dowodem zakupu (np. paragon). Sugerujemy wcześniejszy kontakt z wybranym oddziałem w celu ustalenia terminu zwrotu.

Do zachowania terminu zwrotu Towaru wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu na zwrot Towaru.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku, gdy Konsument odsyła towar używany, uszkodzony, zdekompletowany, itp. może zostać obciążony kosztami zmniejszenia wartości odsyłanego towaru. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzisz się na inny sposób zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanego Towaru.

Reklamacje

Na urządzenia zakupione w firmie Broadway Beauty przysługuje gwarancja w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Podstawą prawną do zgłoszenia reklamacji jest przedstawienie urządzenia wraz z dokumentem zakupu lub kartą gwarancyjną. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu. W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego tutaj (pobierz formularz reklamacji) lub zgłoszenie reklamacji osobiście w jednym z oddziałów Broadway Beauty
 • Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź też oświadczenia o składanej reklamacji.
 • W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacji na adres e-mail: [email protected]
 • Reklamowany towar lub usługa wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

  Global Beauty Group Spółka Jawna
  ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice
  Z dopiskiem: REKLAMACJA
  albo złożyć osobiście w jednym z oddziałów Broadway Beauty.

Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie.

Dokumenty do pobrania

Serwis pogwarancyjny

Klient ma możliwość serwisowania urządzeń zakupionych w naszej firmie po upływie okresu gwarancji. W tym celu należy dostarczyć urządzenie na poniższy adres wraz z formularzem pogwarancyjnym.

Global Beauty Group Spółka Jawna
ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice
Z dopiskiem: SERWIS

Usługa serwisowa rozpoczyna się w momencie dostarczenia sprzętu wraz z wypełnionym formularzem serwisu pogwarancyjnego do Broadway Beauty. Broadway Beauty nie wydaje sprzętu zastępczego na czas naprawy pogwarancyjnej. Klient może sprzęt odpłatnie wypożyczyć w placówkach firmy. Za przesyłkę ze sprzętem do serwisu Broadway Beauty odpowiada jej nadawca (Klient). Powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Firma Broadway Beauty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w transporcie.

Czas trwania naprawy pogwarancyjnej może wahać się między 5, a 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia do firmy Broadway Beauty. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się wydłużyć. Wycena naprawy jest możliwa tylko po diagnostyce urządzenia przez serwisanta. Pracownik firmy nie udziela więc informacji na temat kosztów naprawy przed doręczeniem sprzętu.