ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa Towarem.
Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Dotyczy to również kosztów zwrotu, w przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej poza kraje UE, koszt obejmuje zwrot wraz z ew. cłem i odprawą.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego tutaj (pobierz formularz zwrotu towaru).

Zwrot wysyłkowo na adres sklepu internetowego

Wypełnij formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub napisz swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij je na adres sklep@broadwaybeauty.pl
Odeślij towar wraz z powyższym formularzem zwrotu/oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru wraz z dowodem zakupu na poniższy adres:

 

Global Beauty Group Spółka Jawna
ul. Ściegiennego 2, 40-113 Katowice
Z dopiskiem: ZWROT

 

Do zachowania terminu zwrotu towaru wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu na zwrot Towaru.

Zwrot w Salonie Broadway Beauty

Wypełnij formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru i wraz z dokumentem zakupu oraz zwracanym towarem udaj się do wybranej placówki.
Zwróć towar w placówce. Po zweryfikowaniu towaru nastąpi zwrot płatności.

Zwrot płatności

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, bez kosztów dostawy zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzisz się na inny sposób zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanego Towaru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
W przypadku, gdy Konsument odsyła towar używany, uszkodzony, zdekompletowany, itp. może zostać obciążony kosztami zmniejszenia wartości odsyłanego towaru.
W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

REKLAMACJE

Na urządzenia zakupione w firmie Global Beauty Group Sp.j. przysługuje gwarancja w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Podstawą prawną do zgłoszenia reklamacji jest przedstawienie urządzenia wraz z dokumentem zakupu lub kartą gwarancyjną. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego tutaj (pobierz formularz reklamacji) lub zgłoszenie reklamacji osobiście w jednym z oddziałów Broadway Beauty. W obydwu przypadkach wypełniony formularz reklamacji jest konieczny.
W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacji na adres e-mail: reklamacje@broadwaybeauty.pl
Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na własny koszt na adres:

 

Global Beauty Group Spółka Jawna
ul. Ściegiennego 2, 40-113 Katowice
Z dopiskiem: REKLAMACJA
albo złożyć osobiście w jednym z oddziałów Broadway Beauty.
Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie. Jeśli czas rozpatrywania reklamacji się wydłuży klient otrzyma informację w przeciągu 14 dni.
Global Beauty Group nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie do punktu reklamacji.
W przypadku reklamacji urządzeń do makijażu permanentnego klient ma prawo do sprzętu zastępczego jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od doręczenia sprzętu.

SERWIS POGWARANCYJNY

Klient ma możliwość serwisowania urządzeń zakupionych w naszej firmie po upływie okresu gwarancji. W tym celu należy dostarczyć urządzenie na swój koszt na poniższy adres wraz z formularzem pogwarancyjnym.

 

Global Beauty Group Spółka Jawna
ul. Ściegiennego 2, 40-113 Katowice
Z dopiskiem: SERWIS

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POGWARANCYJNYCH

1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą usługi, a Global Beauty Group S.J w zakresie odpłatnych usług serwisowych.
2. Usługa serwisowa rozpoczyna się w momencie dostarczenia sprzętu wraz z wypełnionym formularzem serwisu pogwarancyjnego do Global Beauty Group
3. Serwis pogwarancyjny świadczymy w przypadku wybranych urządzeń tj. laserów ND:YAG oraz urządzeń do makijażu permanentnego ( Perfect Touch, Permanent World. )
4. Klient nie otrzymuje sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ma natomiast możliwość odpłatnego wypożyczenia urządzeń do makijażu permanentnego.
5. Za przesyłkę ze sprzętem do serwisu Broadway Beauty odpowiada jej nadawca (Klient). Powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Firma Broadway Beauty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w transporcie.
6. Serwis świadczymy tylko w przypadku urządzeń zakupionych w Broadway Beauty. Po okazaniu potwierdzenia zakupu lub karty gwarancyjnej.
7. Klient wysyłając urządzenie do serwisu decyduje się na poniesie kosztów diagnostyki nawet jeśli zrezygnuje z naprawy po otrzymanej wycenie, średnio jest to wartość ok. 150-300zł. W przypadku, jeśli klient zdecyduje się na naprawę koszty diagnostyki nie są dodatkowo naliczane.
8. Jeżeli powstałe uszkodzenie uniemożliwia naprawę sprzętu klient jest bezzwłocznie poinformowany a urządzenie zwrócone. Niemniej jednak Klient zostanie obciążony kosztami za diagnostykę urządzenia
9. Czas trwania usługi serwisowej wynosi 14-30 dni z możliwością wydłużenia w zależności od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy.
10. Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć je wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej Serwis obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.
11. Klient ma obowiązek sprawdzić działanie i stan techniczny sprzętu po otrzymaniu go z naprawy. Wszelkie zastrzeżenie należy zgłosić do 7 dni od jego otrzymania.
12. Wycena naprawy jest możliwa tylko po diagnostyce urządzenia przez serwisanta. Pracownik firmy nie udziela informacji na temat kosztów naprawy przed doręczeniem sprzętu.

Dokumenty do pobrania